Komisijas darba grupas


Gimnazijos metodinė taryba:

 

Aristolda Jasevičiūtė – metodinės tarybos pirmininkė, lietuvių k. mokytoja metodininkė

Dalia Čiunkienė, lietuvių k. mokyt. metodininkė.

Virginia Liaudanskienė, anglų k. mokyt. metodininkė.

Loret Garbenienė, matematikos mokyt. metodininkė

Danguolė Jonikienė, geografijos mokyt. metodininkė

Selvina Pečiulienė, biologijos mokyt. metodininkė

Edited Bartkienė, muzikos mokyt. metodininkė

Saul Giruliai – kūno kultūros mokyt. metodininkas

Lina Bardzilauskienė – IT mokyt. metodininkė, kuratorė

Koordinatorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Trijonienė

 

Komisijos ir darbo grupės:

Ekstremalių situacijų valdymo grupė

Bērnu labklājības Komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Krizių valdymo komanda

Biudžeto rengimo projekto grupė

Žūrija

Turto nurašymo ir likvidavimo komisija

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė