Комиссия рабочая группа


Gimnazijos metodinė taryba:

 

Aristolda Jasevičiūtė — metodinės tarybos pirmininkė, lietuvių k. mokytoja metodininkė

Даля Čiunkienė, lietuvių k. mokyt. metodininkė.

Вирджиния Liaudanskienė, anglų k. mokyt. metodininkė.

Лорета Garbenienė, matematikos mokyt. metodininkė

Danguolė Jonikienė, geografijos mokyt. metodininkė

Selvina Pečiulienė, biologijos mokyt. metodininkė

Отредактировано Bartkienė, muzikos mokyt. metodininkė

Саул Гируляйскогоkūno kultūros mokyt. metodininkas

Лина BardzilauskienėIT mokyt. metodininkė, kuratorė

Koordinatorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Trijonienė

 

Komisijos ir darbo grupės:

Ekstremalių situacijų valdymo grupė

Комиссия детства

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Krizių valdymo komanda

Biudžeto rengimo projekto grupė

Жюри

Turto nurašymo ir likvidavimo komisija

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė