Šimtadienis 2018


šiRyte gimnazija aidėjo: 100 metų Lietuvos nepriklausomybei, vakare – 100 dienų abiturientams iki egzaminų… Šaunus buvo Šimtadienis. Trečiokai stropiai ruošėsi,  ketvirtokai uoliai puošėsi. Dabar jų eilė parodyti savo žinias. Greit… po 100 dienų. B. Bartušytės nuotr.  D.Kazlauskienės nuotr.   D. Matemaičio video