Šimtadienis 2018


tojiRyte gimnazija aidėjo: 100 metų Lietuvos nepriklausomybei, vakare – 100 dienų abiturientams iki egzaminų… Šaunus buvo Šimtadienis. Trečiokai stropiai ruošėsi, ketvirtokai uoliai puošėsi. Dabar jų eilė parodyti savo žinias. Greit… po 100 dienų. Nuotraukos