Mokinių projektiniai tiriamieji darbai


2017 – 2018 m.m.

 Šiemet MMP pristatyti per keturis srautus: kalbų, tiksliųjų, gamtos mokslų ir paskutiniai – mišrūs: menų, socialinių mokslų, technologijų bei kūno kultūros sričių tiriamųjų ir kūrybinių darbų pristatymai. Buvo tirti gimnazijos mokinių mitybos įpročiai, analizuoti spalvų pasirinkimai, nagrinėti tautinės tapatybės ženklai lietuvių kūryboje, išleistas anglų kalba laikraštis apie metų naujienas, rusų kalba išbandytas šešėliavimo metodas pamokoje, pristatyti įžymūs žmones, atradimai, pačių kurti kompiuteriniai žaidimai, programėlės ir asmeninė kūryba. Daug sieninės tapybos, įvairių dirbinių, gausiai atlikta tyrimų, apklausų, eksperimentų, pravesta konferencija, nemaža filmuotos medžiagos tiek apie projektų eigą, tiek atskiri kūrybiniai darbai. Dėl galimybių ir laiko stokos visi jie nebuvo viešai pristatyti, bet jų aprašus ir vaizdinę medžiagą galima rasti bibliotekoje, tiek popieriniu variantu, tiek elektroniniu (3 kompiuteris).

Projektų pristatymai kalbų srityje

Projektų pristatymai gamtos mokslų  srityje

Projektų pristatymai tiksliųjų mokslų  srityje

Projektų pristatymai menų, socialinių mokslų, kūno kultūros ir technologijų srityse

pagr  IMG_2205 IMG_2225

2016 – 2017 m.m. 

PROJEKTAI PRISTATYTI AKTŲ SALĖJE 

GAMTOS MOKSLŲ DARBO GRUPĖ
LIETUVIŲ KALBOS DARBO GRUPĖ
MENŲ DARBO GRUPĖS
PAGALBOS MOKINIUI GRUPĖ
SOCIALINIŲ MOKSLŲ DARBO GRUPĖ I
SOCIALINIŲ MOKSLŲ DARBO GRUPĖ II
TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ DARBO GRUPĖ
UŽSIENIO KALBŲ DARBO GRUPĖS

Menų projektinių darbų ,,Sielos veidrodis“ nuotraukos
Menų projektinių darbų ,,Džiazuojanti tapyba“ nuotraukos 

Daugiau informacijos bei kai kuriuos projektų pristatymus rasite svetainėje ,,Žalgiriams 45″


 IMG_5498IMG_5438