Pasaulinės veiklos dienos Žalgirių gimnazijoje (Emocijų diena)


Žalgirių gimnazija kiekvienais metais aktyviai dalyvauja Aplinkosauginio švietimo fondo įgyvendinamoje tarptautinėje Gamtosauginės mokyklos programoje, Lietuvos Žaliųjų judėjime ir respublikiniame „Sveikatiados“ pojekte. Kiekvienais metais bendruomenė už iniciatyvą,  kūrybiškumą ir sumanumą gerinant ir tausojant aplinką, įtvirtinant gamtosauginius įgūdžius, už programos integravimą į mokomuosius dalykus, už nuveiktus svarbius ir prasmingus darbus yra apdovanojama Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu. Vykdant programą yra puiki galimybė užmegzti santykius su kitomis pasaulio mokyklomis, įgyti tarptautinį prestižą. Gamtosauginės mokyklos veiklą koordinuoja biologijos mokytoja Selvina Pečiulienė, programą įgyvendina gamtosauginio komiteto nariai, bendruomenė.

E


Sukurta Comenius projekto internetinė svetainė


Jau išvydo pasaulį Comenius projekto „Jaunųjų europiečių pavyzdžiai – geri pavyzdžiai, geresnė ateitis“ internetinė svetainė. Mūsų gimnazijai šios svetainės sukūrimą patikėjo projekto partneriai iš Lenkijos, Slovakijos, Turkijos, Graikijos ir Vokietijos.
Labai džiugu, kad Vytautas Rimkus iš IIIb1 klasės kartu su informacinių technologijų mokytoja Rasa Šliažiene  puikiai susidorojo su šia užduotimi. Svetainę puošia projekto partnerių iš Graikijos sukurtas projekto logotipas, vyrauja dvi kalbos – vokiečių ir anglų.

p

Konferencijoje anglų kalbos mokytojai dalinosi patirtimi


 Rudens atostogų metu, spalio 29 dieną, Žalgirių gimnazijos anglų kalbos mokytojai vyko į regioninę metodinę – praktinę konferenciją „ESL: A modern lesson and effective teaching and learning“, kuri vyko Klaipėdos „Versmės“ progimnazijoje. Konferencijos metu mokytojai turėjo galimybę ne tik išgirsti lektorių pranešimus aktualiomis temomis, bet ir dalyvauti įvairiose darbo grupėse, padirbėti praktiškai, padiskutuoti.

h

Konferencijoje dalinosi gerąja patirtimi


Spalio 18 dieną Žalgirių gimnazijos mokytojos metodininkės J.Černeckytė ir N.Stašaitienė dalyvavo ŠMM, UPC, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos, Kauno kolegijos organizuotoje konferencijoje – seminare: „Mokinių kūrybinio mąstymo, įsivertinimo ir kūrybinės veiklos aplanko (portfolio) rengimo kompetencijų ugdymas dailės pamokose.“ Renginyje mokytojos pristatė stendinį pranešimą: „Meninių – edukacinių erdvių kūrimas“.

Q.

Integruota klasės valandėlė


  Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje.

????????????????????????

Žalgirių gimnazijos rūsyje apsigyveno vaiduokliai!


Pirmieji vaiduoklius pastebėjo Žalgirių teatro grupės nariai su vadovu Orestu Valančiumi. Jie paslapčiomis išsiaiškino, kad dvasios gimnazijos rūsyje jau įsteigusios ligoninę su specialiais skyriais ir aptarnaujančiu personalu. Šią stulbinančią žinią skubiai pranešė gimnazistams, kurie spalio 24 dieną ryžtingai ėjo apžiūrėti savivaliaujančių būtybių…

A

Integruota tikybos ir lietuvių kalbos pamoka apie Vėlines


Artėjant lapkričio darganoms vis dažniau pastebime žvakučių, chrizantemų ir kitų artėjančių Vėlinių ženklų. Šios šventės tradicijų pažinimas, jų prasmės apmąstymas palanki aplinka ugdyti dvasingą, jautrią asmenybę, skatinti pagarbą mirusiems artimiesiems.

q

Atvirai ir išsamiai apie Lietuvos šešėlinę ekonomiką


Spalio 22 dieną į Žalgirių gimnaziją atvykęs Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas Vytautas Žukauskas kalbėjo įdomia ir aktualia tema: „Ką apie ekonomiką pasako jos šešėlis?“. Šešėlinė ekonomika – visuminės ūkinės veiklos dalis, kai įvykdyti sandoriai bei gaunamos pajamos nėra oficialiai įregistruojami ir dėl to nelaikomi bendrojo nacionalinio produkto dalimi.

V

Savanorių akcija „Pagerbkime išėjusius“


„Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti prisiminimus ir paliktą šviesą, nes juk šviesa nemiršta – pasilieka žolėj, žiede ir vaiko akyse…“ (Justinas Marcinkevičius)

Artėja Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo diena. Žmonės lanko ir rūpestingai tvarko artimiausių šeimos narių, giminių kapus, su meile ir pagarba uždega žvakutes. Tačiau nebūkime abejingi ir šalia esantiems kapams, kuriuos sutvarkyti, galbūt, jau nebėra kam…

DSCF8450