Šventinis mokytojų tarybos posėdis


Gruodžio mėnesį vyko šventinis mokytojų tarybos posėdis. Pirmoje posėdžio dalyje buvo aptarti aktualūs klausimai, o antroje dalyje vyko šventinis koncertas „Kartu pajuskime artėjančių šv. Kalėdų džiaugsmą“. Žalgirių gimnazijos bendruomenę su artėjančiomis šventėmis sveikino ir išsakė nuoširdžiausius, gražiausius, šilčiausius linkėjimus Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius, Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios klebonas, dekanas, kanauninkas Alvydas Bridikis, Tėvų klubas. Nuotaikingą,džiugią, linksmą šventę bendruomenei ir svečiams dovanojo mokytojai E.Butkienė, V.Šerpytis, E.Bartkienė,  D.Linaburgis, N.Stašaitienė, J.Černeckytė, mokinių parlamentas, moksleiviai – atlikėjai.
Nuotraukos
 Direktorę sveikina gimnazijos Tėvų klubas
jic

Apskrities Kalėdinis mokinių tinklinio turnyras


Gruodžio 14 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko Kalėdinis mokinių tinklinio turnyras, kuriame savo jėgas išbandė ir mūsų gimnazijos tinklininkai.
Nugalėjusi Palangos sporto mokyklos, Pagėgių sporto mokyklos bei Tauragės profesinio rengimo centro komandas, vaikinų komanda iškovojo III vietą. Merginų komandai atiteko vieta.
Dėkojame gimnazijos direktorei V. Paulauskienei už suteiktą galimybę vykti į šį turnyrą.
                                  Kūno kultūros mokytoja Jurga Sparnauskienė
Nuotraukos

CS

Vyko integruota gamtos mokslų olimpiada


Gruodžio  12 dieną Žalgirių gimnazijoje vyko jau tradicine tapusi integruota gamtos mokslų olimpiada I klasių moksleiviams. Olimpiadoje dalyvavo 25 gimnazistai iš Ia, Ib ir Id klasių. Moksleiviai atliko chemijos, fizikos, biologijos testines užduotis, sprendė uždavinius. Vieniems geriau sekėsi fizika, o kitiems – biologija ar chemija.
Susumavus  rezultatus, integruotos gamtos mokslų olimpiados nugalėtoja tapo Ia klasės mokinė Gabrielė Vyturytė. II vietą užėmė Dovilė Diksaitė, o III vietą – Gabija Kasiliauskaitė iš Ia klasės.
                             Chemijos mokytoja Gitana Banzinienė
Nuotraukos
 
oi1

Savanoriams už aktyvią veiklą įteiktos padėkos


Žalgirių gimnazijos direktorė Viktorija Paulauskienė įteikė padėkų raštus už aktyvią savanorišką veiklą gimnazijos savanorių būrelio vadovui Karoliui Skausmeniui ir nariams, kurie energingai, entuziastingai vykdo įvairią geranorišką veiklą: U.Veisaitei, R.Avramenko, M.Butkutei, L.Delindaitei, S.Koženiauskaitei, G.Nausėdaitei, G. Petkutei, S.Valaitytei, S.Rukaitei, I.Drochnerytei, J.Paltanavičiui, L.Gečui, A.Koženiauskui, E.Ašmonui.
 
6m
 

Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo konferencijoje


Žalgirių gimnazija yra Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo (LIMK) narė. Gruodžio  mėnesį Žalgirių gimnazijos komanda – direktorė Viktorija Paulauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Skarbalienė, matematikos mokytoja ekspertė Adelija Kuzmarskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Janina Pukelienė – vyko į LIMK kasmetinę konferenciją Mažeikiuose „Individualios mokinio pažangos vertinimas“ .
 
3km
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KMAI kolegija pristatė „Erasmus Lietuvos mokykloms“


„Erasmus Lietuvos mokykloms“ – projektas, kurį finansuoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto koordinatorius – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – į šio projekto veiklą įtraukė 11 šalies bendrojo lavinimo mokyklų, tame tarpe ir Tauragės Žalgirių gimnaziją.
Minėto projekto tikslai: skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų ir bendrojo ugdymo institucijų, didinti mokinių toleranciją bei tarpkultūrinį, žmogaus teisių ir lyčių lygybės supratimą, prisidėti prie daugiakalbystės ir pilietiškumo ugdymo, skleisti informaciją apie Erasmus studentų mainų programą, galimybes ir patirtį, apie tikslingą, pagrįstą profesinį pasirinkimą.
 
li

Gruodžio 10-oji – tarptautinė Žmogaus teisių diena


Žmogaus teisės – universalios teisės, priklausančios be išimties ir vienodai kiekvienam žmogui. 1948m. gruodžio 10d. Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Tai – pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas, visuotinai pripažįstantis, kad visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas laisves ir teises (aktas išverstas į 360 kalbų).

p.s

Mokinių fotografijose – mylimiausi, brangiausi ir gražiausi augintiniai


Nuo 2010 m. Žalgirių gimnazija kiekvienais metais aktyviai ir energingai dalyvauja Aplinkosauginio švietimo fondo įgyvendinamoje tarptautinėje Gamtosauginės mokyklos programoje, kurią koordinuoja Lietuvos Žaliųjų judėjimas.
Viena iš Gamtosauginės mokyklos veiklos krypčių yra gamtos bioįvairovės tyrimas ir apsauga. Organizuojame įvairias akcijas, skirtas gamtos bioįvairovės tyrimui ir išsaugojimui: rūšiuojame atliekas, taupome vandenį ir elektros energiją, skatiname visus tinkamai rūpintis savo augintiniais. Įgyvendinant šias veiklas, formuojamos vertybinės nuostatos.

29

Kalėdinė „Gerumo dialogo 2013“ dvasia palietė kiekvieno Žalgiriečio širdį…


Gruodžio 5 dieną Žalgirių gimnazijoje vyko tradicinis kalėdinis tėvų susirinkimas „Gerumo dialogas 2013“.  Moksleiviai entuziastingai ruošėsi tėvelių sutikimui. Pirmiausia išpuošė gimnazijos erdves. Tradiciškai kūčiukus kepė Žalgirių savanoriai: U.Veisaitė, R.Avramenko, M.Butkutė, L.Delindaitė, S.Koženiauskaitė, G.Nausėdaitė, G. Petkutė, S.Valaitytė, S.Rukaitė, I.Drochnerytė, J.Paltanavičius, L.Gečas, A.Koženiauskas, E.Ašmonas. Kepdami jie žaismingai spėliojo, kurio kūčiukai bus gardesni, kuris bus įdėjęs daugiau širdies, tuo pačiu su gimtadieniu pasveikino E. Ašmoną. Savanoriai su vadovu, tikybos mokytoju, kunigu Karoliu Skausmeniu iškepė nepaprastai gardžius, kvapnius  kūčiukus ir dar šiltais dosniai vaišino bendruomenę. Tėveliai susižavėję ragavo ir gyrė.
 
12.