Kvalifikacijos tobulinimas


Gruodžio 19 dieną Žalgirių gimnazijos mokytojai dalyvavo projekto „Švietimo portalo „E.Mokykla“ plėtra“ mokymuose.

lm2

Spektaklis „Kalėdų stebuklas“


Gruodžio 23 dieną Žalgirių gimnazijoje vyko I–IV klasių mokinių kalėdinė šventė. Gimnazijos teatro grupė suvaidino spektaklį „Kalėdų stebuklas“. Jaunuosius aktorius vaidybos meno mokė vadovas Orestas Valančius, scenarijų parašė mokytoja Edita Butkienė. Dainavo moksleivių chorai „Žalgiriai“ (vadovas Vygantas Šerpytis), „Ritmas“ (vadovė Edita Bartkienė), šoko Daivaro Linaburgio vadovaujami „Šokių studijos“ šokėjai, Ti and Ti šokių grupės šokėjos. Direktorė Viktorija Paulauskienė įteikė moksleiviams saldžias dovanas.
Photos
Vyksta spektaklis „Kalėdų stebuklas“
4KM

Šventinis mokytojų tarybos posėdis


Gruodžio mėnesį vyko šventinis mokytojų tarybos posėdis. Pirmoje posėdžio dalyje buvo aptarti aktualūs klausimai, o antroje dalyje vyko šventinis koncertas „Kartu pajuskime artėjančių šv. Kalėdų džiaugsmą“. Žalgirių gimnazijos bendruomenę su artėjančiomis šventėmis sveikino ir išsakė nuoširdžiausius, gražiausius, šilčiausius linkėjimus Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius, Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios klebonas, dekanas, kanauninkas Alvydas Bridikis, Tėvų klubas. Nuotaikingą,džiugią, linksmą šventę bendruomenei ir svečiams dovanojo mokytojai E.Butkienė, V.Šerpytis, E.Bartkienė, D.Linaburgis, N.Stašaitienė, J.Černeckytė, mokinių parlamentas, moksleiviai – atlikėjai.
Photos
Direktorę sveikina gimnazijos Tėvų klubas
jic

County Christmas tournament volleyball pupils


Gruodžio 14 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko Kalėdinis mokinių tinklinio turnyras, kuriame savo jėgas išbandė ir mūsų gimnazijos tinklininkai.
Nugalėjusi Palangos sporto mokyklos, Pagėgių sporto mokyklos bei Tauragės profesinio rengimo centro komandas, vaikinų komanda iškovojo III vietą. Merginų komandai atiteko vieta.
Dėkojame gimnazijos direktorei V. Paulauskienei už suteiktą galimybę vykti į šį turnyrą.
Physical education teacher Jurga
Photos

CS

Vyko integruota gamtos mokslų olimpiada


Gruodžio 12 dieną Žalgirių gimnazijoje vyko jau tradicine tapusi integruota gamtos mokslų olimpiada I klasių moksleiviams. Olimpiadoje dalyvavo 25 gimnazistai iš Ia, Ib ir Id klasių. Moksleiviai atliko chemijos, fizikos, biologijos testines užduotis, sprendė uždavinius. Vieniems geriau sekėsi fizika, o kitiems – biologija ar chemija.
Susumavus rezultatus, integruotos gamtos mokslų olimpiados nugalėtoja tapo Ia klasės mokinė Gabrielė Vyturytė. II vietą užėmė Dovilė Diksaitė, o III vietą – Gabija Kasiliauskaitė iš Ia klasės.
Chemijos mokytoja Gitana Banzinienė
Photos
oi1

Savanoriams už aktyvią veiklą įteiktos padėkos


Žalgirių gimnazijos direktorė Viktorija Paulauskienė įteikė padėkų raštus už aktyvią savanorišką veiklą gimnazijos savanorių būrelio vadovui Karoliui Skausmeniui ir nariams, kurie energingai, entuziastingai vykdo įvairią geranorišką veiklą: U.Veisaitei, R.Avramenko, M.Butkutei, L.Delindaitei, S.Koženiauskaitei, G.Nausėdaitei, G. Petkutei, S.Valaitytei, S.Rukaitei, I.Drochnerytei, J.Paltanavičiui, L.Gečui, A.Koženiauskui, E.Ašmonui.
6m

Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo konferencijoje


Žalgirių gimnazija yra Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo (LIMK) narė. Gruodžio mėnesį Žalgirių gimnazijos komanda – direktorė Viktorija Paulauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Skarbalienė, matematikos mokytoja ekspertė Adelija Kuzmarskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Janina Pukelienė – vyko į LIMK kasmetinę konferenciją Mažeikiuose „Individualios mokinio pažangos vertinimas“ .
3km

KMAI kolegija pristatė „Erasmus Lietuvos mokykloms“


Erasmus for Lithuanian Schools "- a project funded by the Education Exchanges Support Foundation.
Minėto projekto tikslai: skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų ir bendrojo ugdymo institucijų, didinti mokinių toleranciją bei tarpkultūrinį, žmogaus teisių ir lyčių lygybės supratimą, prisidėti prie daugiakalbystės ir pilietiškumo ugdymo, skleisti informaciją apie Erasmus studentų mainų programą, galimybes ir patirtį, apie tikslingą, pagrįstą profesinį pasirinkimą.
li

Gruodžio 10-oji – tarptautinė Žmogaus teisių diena


Žmogaus teisės – universalios teisės, priklausančios be išimties ir vienodai kiekvienam žmogui. 1948m. gruodžio 10d. Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Tai – pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas, visuotinai pripažįstantis, kad visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas laisves ir teises (aktas išverstas į 360 kalbų).

p.s