Integruota rusų kalbos ir geografijos pamoka


Spalio 24 d. Ib klasės mokiniai dalyvavo integruotoje pamokoje „Lietuvos ir Rusijos orai“. Atvirą pamoką vedė rusų kalbos mokytoja R.Krasauskienė ir geografijos mokytoja G.Straukienė.

???????????????????????????????

Konferencijoje dalinosi gerąja patirtimi


Spalio 18 dieną Žalgirių gimnazijos mokytojos metodininkės J.Černeckytė ir N.Stašaitienė dalyvavo ŠMM, UPC, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos, Kauno kolegijos organizuotoje konferencijoje – seminare: „Mokinių kūrybinio mąstymo, įsivertinimo ir kūrybinės veiklos aplanko (portfolio) rengimo kompetencijų ugdymas dailės pamokose.“ Renginyje mokytojos pristatė stendinį pranešimą: „Meninių – edukacinių erdvių kūrimas“.

Q.

Integruota klasės valandėlė


Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje.

????????????????????????

Žalgirių gimnazijos rūsyje apsigyveno vaiduokliai!


Pirmieji vaiduoklius pastebėjo Žalgirių teatro grupės nariai su vadovu Orestu Valančiumi. Jie paslapčiomis išsiaiškino, kad dvasios gimnazijos rūsyje jau įsteigusios ligoninę su specialiais skyriais ir aptarnaujančiu personalu. Šią stulbinančią žinią skubiai pranešė gimnazistams, kurie spalio 24 dieną ryžtingai ėjo apžiūrėti savivaliaujančių būtybių…

A

Openly and in detail about the Lithuanian underground economy


Spalio 22 dieną į Žalgirių gimnaziją atvykęs Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas Vytautas Žukauskas kalbėjo įdomia ir aktualia tema: „Ką apie ekonomiką pasako jos šešėlis?“. Šešėlinė ekonomika – visuminės ūkinės veiklos dalis, kai įvykdyti sandoriai bei gaunamos pajamos nėra oficialiai įregistruojami ir dėl to nelaikomi bendrojo nacionalinio produkto dalimi.

V

Voluntary action "Let us honor those who came out '


"We are helpless before her death, but she is too weak to destroy the memories and left light, because light does not die after all - retain the grass, roundabout and child in the eyes ..." (Justin Marcinkevičius)

All Souls' Day is coming up - Tomb Sweeping Day.

DSCF8450

Russian and German dailyraščio contest


October 11± I took the second grade students of foreign languages ​​(Russian, German) dailyraščio contest. mirror of our soul, our calling card. In this age of computer technology to write nice, orderly, once born under certain language-specific spelling and punctuation requirements is not so easy.

???????????????????????????????