Valdymas


Gimnazijos vadovai

 

DirektoriusJonas Jatautas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Lina Trijonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Edita Butkienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams - Gintautas Rimkus