Valdymas


Gimnazijos vadovai

DirektoriusJonas Jatautas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  (vidurinio ugdymo programa) –

Lina Trijonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pagrindinio ugdymo programa) –

Jūratė Veisienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (neformalus vaikų švietimas) –

Edita Butkienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – Gintautas Rimkus

 

Gimnazijos metodinė taryba

Janina Pukelienė – metodinės tarybos pirmininkė

Rita Marcinkienė, lietuvių k. mokyt. metodininkė. Lietuvių k. metod. grupė

Vaida Jucienė, anglų k. mokyt. metodininkė.    Užsienio k. metod. grupė

Loreta Garbenienė, matematikos mokyt. metodininkė  Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Genovaitė Straukienė, geografijos mokyt. metodininkė  Socialinių mokslų metod. grupė

Selvina Pečiulienė, biologijos mokyt. metodininkė  Gamtos m. metod. grupė

Edita Bartkienė, muzikos mokyt. metodininkė  Menų metodinė grupė

Koordinatorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Trijonienė