Valdymas


Gimnazijos vadovai

 

Direktorius - Jonas Jatautas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Lina Trijonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Edited Butkiene

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams - Gintautas Rimkus