Valdymas


Gimnazijos vadovai

Direktorius - Jonas Jatautas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (vidurinio ugdymo programa) –

Lina Trijonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pagrindinio ugdymo programa) –

Jurate Veisienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (neformalus vaikų švietimas) –

Edited Butkiene

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – Gintautas Rimkus

 

Gimnazijos metodinė taryba

Janina Pukelienė – metodinės tarybos pirmininkė

Rita Marcinkienė, lietuvių k. mokyt. metodininkė. Lietuvių k. metod. grupė

Vaida Jucienė, anglų k. mokyt. metodininkė. Užsienio k. metod. grupė

Loreta Garbenienė, matematikos mokyt. metodininkė Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Genovaitė Straukienė, geografijos mokyt. metodininkė Socialinių mokslų metod. grupė

Selvina Pečiulienė, biologijos mokyt. metodininkė Gamtos m. metod. grupė

Edita Bartkienė, muzikos mokyt. metodininkė Menų metodinė grupė

Koordinatorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Trijonienė